अन्नछत्र

  देने को  अन्नदान -लेने  को  हरीनाम  -

 तर ने को लीनता -डूबने को अभिमान 

                            अन्नक्षेत्रसाठी  पंगत  नियमावली :-

​विशेष सूचना

 १ सदर अन्न क्षेत्रात सुमारे  ५००  भाविकांना  दररोज प्रसाद वाटप होते.

  पंगत  देणगी  रक्कम कमीतकमी रु ६००० /- मात्र इतकी जमा  करावी  लागेल.

  नवीन पंगत नोंदणीसाठी   संपर्क

 ह.भ प . गोविंद  महाराज  मो  ७०३०५०२०२४

इमेल- maharajgovind@rediffmail.com