शरीराला श्रमाकडे,बुद्धीला मनाकडे आणी ह्रदयाला भावनेकडे वळविणे म्हणजे शिक्षण.....महंत रामगिरीजी  महाराज श्रावण वैद्य १४