माणसाला दोनच गोष्टी हुशार बनवितात एक भेटलेली माणसे व वाचलेली पुस्तके ,,,,,,महंत रामगिरीजी महाराज (७ ऑक्टोबर २०१७ )